உண்மை தகவல்களை அறிவோம்!

உண்மை தகவல்களை அறிவோம்!

சரியான தகவல்களை

சரியான நபர்களிடமிருந்து

அறிந்து கொள்ளுங்கள்

மற்றும்

கற்று கொடுங்கள்.

–  கவிதை குழல்.

உண்மை-தகவல்களை-அறிவோம்-Kavithai-Kuzhal-Tamil-Kavithaigal.

கவிதை விளக்கம்:

தகவல்கள் இன்று பெரும் மாற்றத்தை ஒரு மனிதனிடத்தில் ஏற்படுத்தி வருகின்றது.

ஆனால், ஒருவன் பெறப்படும் தகவல்கள் இன்று எவ்விதத்தில் சரியானது என்பதை, எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது?.

இது புரியாத புதிர் போன்று தான் தோண்றும்.

சற்று அமைதியாக சிந்தித்து பாருங்கள்.

ஒருவர் மேற்கொண்ட செயலால் விளையும் நன்மையோ அல்லது தீமையோ நாம் இருக்கும் இடத்தில் வந்தடைகிறது.

ஒருவர் செய்த செயலின் விளைவே தகவலாக அறிந்து கொள்கிறோம்.

சரியான தகவல்களை அறிந்து கொள்வதோடு மட்டுமில்லாமல், அதனை கற்றுக் கொடுக்கவும் வேண்டும்.

–  கவிதை குழல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *