பள்ளி பருவ காதல்! – Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

பள்ளி பருவ காதல்! – Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal 

அறியா வயதில் பழகி, 

அறியும் வயதில் இணைவதும் இனிது தான்.

– கவிதை குழல்

 பள்ளி-பருவ-காதல்-Kavithai-Kuzhal-Tamil-Kavithaigal

 

கவிதை விளக்கம்:

பள்ளி பருவ காதல் கவிதை!

காதல் இவ்வயதில் தான் வரும் என்று யாராலும் சொல்ல இயலாது.

பள்ளி பருவத்தில் அனைவருக்கும் காதலானது உண்டாகி இருக்கும்.

பள்ளி பருவ வயதில் வாழ்க்கை பற்றிய போதிய அறிவு இல்லாமல் இருந்தாலும் இருவர்களிடத்தில் ஏற்படும் உன்னத அன்பே இருவரையும் ஒன்றிணைக்கும்.

காதலானது இருவரிடத்திலும் உருவாகி இருந்தாலும் இல்லறத்தில் ஈடுபடவோ, அவ்வயதில் இயலாது.

இல்லறத்தை நடத்த வயது வரும்வரை காத்திருந்து, அதுவரை இருவரிடத்திலும் காதல் மலர்ந்து, வயது வந்தவுடன் இணைவதே இனபத்தை தரும்.

வாழக்கை புரிதல் உடைய வயதில் இணைவதைவிட வாழ்வில் இனபத்தை தருவது வேறொன்றும் இல்லை.

காதல் கொண்டு வாழுங்கள்.

நன்றி!

–  கவிதை குழல்

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *