உறவுகளின் அன்பு எல்லையற்றது!

உறவுகளை விட்டு விலகி செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம்.   உறவுகள் நீடிக்க உண்மையாக இருத்தல் வேண்டும். –  கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: உறவுகளின்

Read more

பதிலுக்கு பதில்! | Kavithai kuzhal

பதிலுக்கு பதில் என ஆரம்பித்து பிரிவு என்ற நிலை உருவாகி விடக்கூடாது. விட்டு கொடுங்கள்… –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: ஒரு மனிதன் தனது சந்ததியை

Read more