விளக்கு கவிதை! | கவிதை குழல்

பட்டி முதல் விளக்கு எரிய பட்டினம் எல்லாம் ஒளி வீச பாரத தாயின் மனம் மகிழ்ந்து நாடு செழிக்கட்டும்! –  கவிதை குழல்.   விளக்கு கவிதை

Read more

தேசப்பற்று கவிதைகள் – நாடு | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

தேசப்பற்று கவிதைகள் – நாடு | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal நாட்டின் முன்னேற்றம்! தனிமனிதனின் முன்னேற்றமே ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றமாகும். –   கவிதை

Read more