காலம் பதில் கூறும்!

காலம் பதில் கூறும்! – கவிதை குழல். காலநிலைகளுக்கு ஏற்பவே சூழ்நிலைகளும் ஏற்படுகின்றன. சூழ்நிலையை அறிந்து உங்களது செயலை ஆற்றுங்கள். நீங்கள் எண்ணியது உங்களை வந்தடையும். –

Read more

தவறை நிறுத்தி விடு!

தவறு என தெரிந்தால், நிறுத்தி விடு. இல்லையெனில், காலம் அதனை செய்யும். –  கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: ஒரு செயலை செய்யும் போது, அதனை

Read more

நடுநிலையாக செயல்படு!

தவிர்ப்பது நல்லது தான். ஆனால், அது அனைத்து நேரங்களிலும் அல்ல. “நடுநிலையாக செயல்படு” –   கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: ஒருவர் தனக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளிலிருந்து

Read more

கல்வி பயணம்!

கல்வி பயணம்! சில சிரிப்புகள் சில எதிர்பார்ப்புகள் சில கற்றல்கள் சில சிந்தனைகள் சில செயல்கள் சில அனுபவங்கள் சில நினைவுகள் இவை எல்லாம் கலந்திருக்கிறதே கல்வி

Read more

ஆர்வத்துடன் கற்று மகிழ்!

மகிழ்! ஆர்வத்துடன் கற்று கொள்ள வேண்டும். கற்று கொண்டதை செயல்படுத்துவதே வெற்றிக்கான முதல் படி… –  கவிதை குழல்     கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: வணக்கம்!

Read more

அன்பு தானே எல்லாமே! | Kavithai Kuzhal- Tamil Kavithaigal

அன்பு கவிதை – அன்பு தானே எல்லாமே! | Kavithai Kuzhal அனைவரும் அன்பு உள்ளவரே! நீ பிரியாத வரையில்… – கவிதை குழல் கவிதை விளக்கம்:

Read more

நேரம்! – கவிதை | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

நேரம்! நேரத்தை தன் வசம் அடைய செய்வதால் மட்டுமே  வெற்றியின் இலக்கை எளிதில் அடைய முடியும். –  கவிதை குழல் கவிதையின் விளக்கம்: இக்கவிதையானது ஒருவன் நேரத்தை

Read more

புகழ்! – கவிதை | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

புகழ் கவிதை: புகழுடன் வாழ வேண்டுமெனில், அரிதான செயலைச் செய்! புகழ் நிலை பெற வேண்டுமெனில், இழிவான சொல்லை தவிர்! – கவிதை குழல் கவிதையின் விளக்கம்:

Read more

காலமும் கருவியும்! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

வணக்கம்!  ஒரு செயலைத் துவங்கும்போது காலம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதுபோலவே, செயலை செய்ய கருவியும் முக்கியமாகும். செயலை தொடங்குவதற்கு காலமும் கருவியும் இன்றியமையாதது என்பதை பற்றி தான்

Read more