நடுநிலையாக செயல்படு!

தவிர்ப்பது நல்லது தான். ஆனால், அது அனைத்து நேரங்களிலும் அல்ல. “நடுநிலையாக செயல்படு” –   கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: ஒருவர் தனக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளிலிருந்து

Read more

பொருள் – அறிவு | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

  பொருள் – அறிவு | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal வணக்கம்!  அறிவு என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த ஆற்றலாகும்.  அறிவாற்றலை எவ்வளவு பெருக்கிக் கொள்கிறோமோ

Read more