பொருள் – இடனறிதல் | Kavithai Kuzhal

வணக்கம்! இடனறிதல் என்ற பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள கவிதையானது, ஒருவன் செயலை மேற்கொள்வதற்கு தக்க இடம் தேவை என்பதை பற்றி கூறுகிறது. முதலில் இடம் என்பதைப் பற்றிய

Read more