கல்வி பயணம்!

கல்வி பயணம்! சில சிரிப்புகள் சில எதிர்பார்ப்புகள் சில கற்றல்கள் சில சிந்தனைகள் சில செயல்கள் சில அனுபவங்கள் சில நினைவுகள் இவை எல்லாம் கலந்திருக்கிறதே கல்வி

Read more

ஆர்வத்துடன் கற்று மகிழ்!

மகிழ்! ஆர்வத்துடன் கற்று கொள்ள வேண்டும். கற்று கொண்டதை செயல்படுத்துவதே வெற்றிக்கான முதல் படி… –  கவிதை குழல்     கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: வணக்கம்!

Read more

கல்வி கவிதைகள்| Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

கல்வி கவிதைகள்| Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal வணக்கம்! கல்வி என்ற தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள கவிதைகள், கல்வியின் மேன்மையையும், கல்வியின் இன்றியமையாத தன்மையையும், கல்வியின்

Read more