காலம் பதில் கூறும்!

காலம் பதில் கூறும்! – கவிதை குழல். காலநிலைகளுக்கு ஏற்பவே சூழ்நிலைகளும் ஏற்படுகின்றன. சூழ்நிலையை அறிந்து உங்களது செயலை ஆற்றுங்கள். நீங்கள் எண்ணியது உங்களை வந்தடையும். –

Read more

நேரம்! – கவிதை | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

நேரம்! நேரத்தை தன் வசம் அடைய செய்வதால் மட்டுமே  வெற்றியின் இலக்கை எளிதில் அடைய முடியும். –  கவிதை குழல் கவிதையின் விளக்கம்: இக்கவிதையானது ஒருவன் நேரத்தை

Read more

காலமும் கருவியும்! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

வணக்கம்!  ஒரு செயலைத் துவங்கும்போது காலம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதுபோலவே, செயலை செய்ய கருவியும் முக்கியமாகும். செயலை தொடங்குவதற்கு காலமும் கருவியும் இன்றியமையாதது என்பதை பற்றி தான்

Read more

காலமறிதல் | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

காலமறிதல் என்ற தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள கவிதைகள் அனைத்தும் காலத்தால் ஆகக்கூடியது என்ன?, காலத்தை நோக்கி ஏன் செயலை செய்ய வேண்டும்?,அதனால் வரும் பயன் என்ன?, காலத்தின்

Read more