பொருள் – பகைமை | Kavithai Kuzhal

வணக்கம்! பகைமை என்ற தலைப்பின் வாயிலாக ஒரு மனிதனானவன் எவ்விதத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பகையால் இழக்கிறான் என்பதை கவிதைகள் வாயிலாக பார்க்கவிருக்கிறோம். பகை என்பது ஒரு தீய

Read more