பயம் கொள்ளாதே!

ஒருவனுக்கு நோயால் ஏற்படும் பாதிப்பை விட

அவனுக்கு அந்த நோயால் ஏற்படும் பயம் தான்

அவனை முழுமையாக பாதிக்கிறது.

 

எவற்றையும் சந்திக்கும்

மனவலிமையோடு இருங்கள்.

–  கவிதை குழல்.

கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக:

ஒரு மனிதனுக்கு நோய் ஏற்படும் தாக்கத்தை விட அவனுக்குள் ஏற்படும் பயம் அவனை மிகவும் பாதிக்கிறது.

நோய் ஏற்பட்டால் பயப்பட கூடாதா? என்றும் கேட்பீர்கள்.

உலகில் பயத்தால் எந்த ஒரு காரியமும் வெற்றி அடைத்திருக்கிறாதா!, சற்று சிந்தித்து பாருங்கள்.

நோயானாது குணமாக சிறிது காலம் தேவைப்படும். காலமே அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலை தரவல்லது.

நன்றி!

Do not be afraid

–  கவிதை குழல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *