இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!

இனிய

பொங்கல்

நல்வாழ்த்துக்கள்!

–  கவிதை குழல்.

Happy-pongal-2021-Kavithai-Kuzhal

 

தமிழ் திருநாளில்

உறவுகளுடன் ஒன்றினைந்து

அன்பை வெளிப்படுத்தி

பொங்கல் இட்டு

இறைவனை வழிபட்டு

வளமுடன் வாழ்க…

– கவிதை குழல்.

 

தமிழர் திருநாளில்

தமிழரின் புகழை

பறைசாற்றி மகிழ்க!

–  கவிதை குழல்.

தை பொங்கல் திருநாளில்

இறைவன் அருளால்

வேண்டிய செல்வங்கள்

பெற்று மகிழ்வோடு வாழ்க

–  கவிதை குழல்.”

Happy Pongal 2021

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *